Sep 7, 2011

Meet Amber

Meet Amber (Shitzu), Tami's new Playmate.

BUT.....


Hindi si Tami ang nag-eenjoy kay Amber kundi ang tatay! haha


No comments:

Post a Comment