Oct 21, 2011

Tawa muna :)

I dont know if this will make you laugh pero bentang-benta sakin tong nabasa ko... Its from Wowowee Game yata and maybe someone collate all the funny answers of the game contestants kaya heto basahin mo:


Q: "Ano sa tagalog ang teeth?"
A: "Utong!"


Q: "Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning?"
A: "Umiilaw!"

Q: "Kung vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, ano ang tawag sa kumakain ng tao?"
A: "Humanitarian?"

Q: "Sina Michael at Raphael ay mga."
A: "Ninja?"

Q: "Ano ang karaniwang kasunod ng kidlat?"
A: "Sunog!"

Q: "Magbigay ng sikat na Willie."
A: "Willie da Pooh!"

Q: "Ang mga Hindu ay galing sa aling bansa?"
A: "Hindunesia?"

Q: "Anong hayop si King Kong?"
A: "Pagong!"

Q: "Magbigay ng mabahong pagkain."
A: "Tae!"

Q: "Saang bansa matatagpuan ang mga Canadians?"
A: "Canadia!"

Q: "Kumpletuhin - Little Red.."
A: "Ribbon!"

Q: "Ano ang tinatanggal sa itlog bago ito kainin?"
A: "Buhok?"


Q: "Magbigay ng pagkain na dumidikit sa ngipin."
A: "Tinga!"

Q: "Anong oras kadalasang pinapatay ang TV?"
A: "Pag balita?"

Q: "Ano ang tawag mo sa anak ng taong grasa?"
A: "Baby oil?"

Q: "Saan karaniwang ginagawa ang mga sweets na ginagamit sa halu-halo?"
A: "Sweetserland?"

Q: "Sinong higanteng G ang tinalo ni David?"
A: "Godzilla?"

Q: "Ano ang mas malaki, itlog ng ibon o sanggol ng tao?"
A: "Itlog ng tao!"

Q: "Anong S ang tawag sa duktor na nag-oopera?"
A: "Sadista?"

Q: "Blank is the best policy."
A: "Iced tea?"

Q: "Saan binaril si Jose Rizal?
A: "Sa likod!"

Q: "Fill in the blanks - Beauty is in the eye of the _____."
A: "Tiger?"

Q: "Ano ang kinakain ng monkey-eating eagle?"
A: "Saging!"

Q: "Kung ang suka ay vinegar, ano naman ang ingles ng toyo?"
A: "Baliw!" 

Q: "Ano ang tawag mo sa kapatid ng nanay mo?"
A: "Kamag-anak!"

Q: "Saan nakukuha ang sakit na AIDS?"
A: "Sa motel?"

Q: "Kung ang H2O ay water, ano naman ang CO2?"
A: "Cold water!"

Q: "Sinong cartoon character ang sumisigaw ng yabba dabba doo?"
A: "Si scooby dooby doo?"

Q: "Heto na si kaka, bubuka-bukaka."
A: "Operadang bakla?"

Q: "Ilan ang bituin sa American flag?"
A: "Madami!"

Q: "Ano ang tawag mo sa taong isa lang ang mata?"
A: "Abnormal!"


O ano? natawa ka ba?

 

No comments:

Post a Comment